Eläimet

Maatila Peltokukka kasvattaa lehmiä ja sonneja itseuudistuvalla periaatteella. Karjaeläimiä on tilalla tällä hetkellä noin 80 kappaletta. Niiden lisäksi tilalta löytyy myös koira, 9 kania sekä 4 kissaa: Kita, Vilja, Kaunis ja Paavo.

Jepsu
Jepsu
Vilja
Vilja
Kani
Kani

Karjaeläinten nimeäminen

Maatila Peltokukan jokainen lehmä saa syntyessään yksilöllisen nimen, jonka alkukirjain määräytyy syntymävuoden mukaan. Lisäksi pyrimme liittämään emon ja vasikan nimet yhteiseen aiheeseen: esimerkiksi Sokerin vasikasta tuli Hunaja vuonna 2010. Virallisesti nimen eteen lisätään vielä maatilan nimi, esim. Peltokukan Hunaja.

Oletko haka keksimään lehmien ja sonnien nimiä? Allaolevalla lomakkeella voit ehdottaa nimiä tuleville vasikoille. Vuonna 2017 syntyvien vasikoiden nimien tulee alkaa O-kirjaimella.

Nykyiset karjaeläimet

Lehmät

 • Sokeri
 • Ufo
 • Ursa
 • Umbra
 • Uniikki
 • Varas
 • Agentti
 • Esikko
 • Eeta
 • Elkeid
 • Exotic
 • P. Halinalle
 • P. Help
 • P. Horna
 • P. Hunaja
 • P. Humala
 • P. Isabella
 • P. Ilmiö
 • P. Intro
 • P. Iltasatu
 • P. Jaffa
 • P. Jepari
 • P. Jenkki
 • P. Jokeri
 • P. Koboltti
 • P. Kapina
 • P. Keisarinna
 • P. Laktoosi
 • P. Laku
 • P. Lumo
 • P. Legenda
 • P. Mahonki
 • P. Mosaiikki

Siitossonnit

 • Johnny Walker
 • Juice

Hiehot

 • P. Maa
 • Metsälän Mustikka

Sonnit

 • P. Naatti
 • P. Nyytti

Lehmävasikat

 • P. Origami
 • P. Osa
 • P. Outo Valo
 • P. Ohra
 • P. Olympia
 • P. Omega
 • P. Onninalle
 • P. Ofelia
 • P. Orvokki
 • P. Oney
 • P. Oculto
 • P. Ochiba
 • P. Ovela
 • P. Onnetar
 • P. Oiva
 • P. Opaali
 • P. Omaperäinen
 • P. Oliivi
 • P. Orsiini

Sonnivasikat

 • P. Orginaali
 • P. Oregon
 • P. Orion
 • P. Otava
 • P. Oopsy
 • P. Omar
 • P. Oodi
 • P. Omon
 • P. Ozzy
 • P. Oxsa
 • P. Obelix
 • P. Opetus
 • P. Oukki Doukki
 • P. Ouzo
 • P. Okra

Naudan elämänkaari

Kasvatamme eläimiämme itseuudistuvalla periaatteella, mikä tarkoittaa, että eläimemme sekä syntyvät että kasvavat tilalla. Ulkopuolisia sonneja eikä keinosiemennystä käytetä vasikoiden alulleen saattamiseen, vaan kaikki tapahtuu niin sanotusti luonnolliseen tapaan, kun lehmät ovat yhden sonnin laumoissa laitumella juhannuksesta lähtien. Lehmä on tiinenä yhdeksän kuukautta (keskimäärin 280 vrk).

Lehmiä laitumella
Lehmiä laitumella loppukesästä

Lehmät jatkavat laitumella oloa aina syyskauden loppuun, jolloin eläimet siirretään pihattoon, koska laitumella ei ole enää ruokaa. Sisällä lehmät ja sonnit on jaettu eri osastoihin. Eläimet pääsevät pihaton yhteydessä oleviin ulkotarhoihin halutessaan myös talvikauden aikana. Eläimet ruokitaan kaksi kertaa päivässä pääosin omalla tilalla tuotetulla rehulla. Sisätiloissa pystytään säästä riippuen maalis-huhtikuuhun.

Emolehmän vuosi

Emolehmän vuosikierto alkaa hiehona siitä, kun uudistukseen tarkoitettu hieho laitetaan astutuslaumaan. Astutuslaumat suunnitellaan siten, että hieho tai lehmä ei ole sukua lauman siitossonnille ja etenkin hiehoille valitaan sonni sen mukaan, että poikiminen olisi mahdollisimman helppo. Myös lehmien kohdalla pyritään sonnin valinnoilla helppoihin poikimisiin. Astutuskausi alkaa ennen juhannusta. Samassa laumassa on yleensä sekä hiehoja että emolehmiä vasikoineen. Hiehot tottuvat lauman vasikoiden läsnäoloon jo tässä vaiheessa.

Astutuskausi kestää syyskuulle. Syyskuussa siitossonnit siirretään omalle laitumelleen ja emolehmät yhdistetään yhdeksi suureksi laumaksi. Näin emolauma saa muodostaa hierarkian tulevaa talvea varten. Lauman hiehot oppivat paikkansa arvojärjestyksessä ja näin sisäruokintakaudella vältytään suuremmilta hierarkiakiistoilta. Sama tapahtuu siitossonnien laumassa, arvokiistat on hyvä selvittää, kun laitumella on tilaa useampi hehtaari ja alempiarvoiset pääsevät helposti väistämään.

Vasikka kirmaa
Vasikan ensijuoksu kevätlaitumella

Lokakuussa emolaumasta vieroitetaan vasikat. Vasikat siirtyvät sisälle ja emolauma jää laitumelle. Emojen ja ensimmäistä kertaa poikineiden emojen reaktiot vieroitukseen ovat yksilökohtaisia. Toiset huutavat vasikan perään niin kauan kuin ääntä lähtee (onneksi hyvin pieniosa), osa huutelee muodon vuoksi ja etenkin vanhemmat emolehmät rauhoittuvat hyvinkin nopeasti ja keskittyvät olennaiseen eli syömiseen.

Emolehmien laidunkausi kestää, keleistä riippuen, jopa vuoden vaihteeseen asti. Kasvukauden loputtua emot saavat olla edelleen laitumella, mutta niille annetaan lisäruokaa (säilörehua) ruokintakatokseen. Laidunkausi lopetetaan siinä vaiheessa, kun peltojen pinta ei kestä enää tallaamista.

Laidunkauden loputtua emolehmät siirtyvät pihatolle, jossa niillä on talvilaidun, ruokintakatos ja makuutila. Lehmät pääsevät koko vuoden ulos. Alkuvuosi mennään lepokautena, lehmät syövät vapaasti silloin kun haluavat ja loppuajan kuluttavat ulkoillen, märehtien ja nukkuen.

Maaliskuun lopussa alkaa poikimakausi. Yleensä hiehot poikivat ensimmäisten joukossa. Alkupoikimakaudesta niiden poikimisia tulee seurattua ja tarkkailtua vieläkin tarkemmin kuin loppukaudesta. Poikimakauden alussa poikimisten tarkkailu on täyspäivätyötä, mutta loppukaudesta joudutaan samaan aikaan keskittymään myös peltojen kevättöihin.

Etenkin ensimmäistä kertaa poikivat ja sellaiset lehmät, joilla on ollut jossain vaiheessa ongelmia poikimisissa, pyritään ottamaan sisälle poikimaan. Poikivalle eläimelle erotellaan pihaton väliaidoilla oma karsina, jossa se saa rauhassa poikia. Jos mahdollista emo ja vasikka saavat olla 2-4 päivää kahdestaan, jotta ne kiintyvät toisiinsa. Ruuhkaisimpana poikima aikana tilat eivät riitä kaikkien erillään pitämiseen. Osa emoista on niin laumaeläimiä, että niitä ei voi sen vuoksi eristää omaan karsinaan.

Poikineet emolehmät ja ensikertalaiset hiehot vasikoineen pääsevät laitumelle heti, kun kelit sallivat. Poikineet laitetaan kaikki samalle laitumelle, sitä mukaa kun lehmät ovat poikineet.